Consumentenpsychologie, de spil in ons idee

Consumentenpsychologie, een belangrijke term in de hedendaagse marketingwereld. Een instrument dat in de huizenmarkt nog (te) weinig wordt toegepast, zo vinden wij. Het draait allemaal om het overtuigen van mensen. Hoe zorg je dat zij doen wat jij wilt dat ze doen? Het onbewuste brein speelt hierin een belangrijke rol.

Cialdini

Robert Cialdini, een expert op het gebied van “neuromarketing”, onderscheidt zes overkoepelende technieken die je kunt inzetten om menselijk gedrag te beïnvloeden;

  1. Wederkerigheid
  2. Schaarste
  3. Autoriteit
  4. Consistentie
  5. Sympathie
  6. Sociale bewijskracht

In deze animatievideo worden de verschillende technieken in zeer begrijpelijke taal uitgelegd:

ConsumPsy

In ons concept speelt consumentenpsychologie een centrale rol. De technieken zijn uitstekend in te passen in ons idee en in de huizenmarkt. Hier hebben we dan ook budget voor vrijgemaakt in ons businessplan.

We zijn hierover daarom in gesprek met een van de weinige specialisten op dit gebied in Nederland, ConsumPsy uit Enschede.