Je huis laat zien wie je bent

In het artikel “Hè ja, gezellig” in NRC Handelsblad van 12 oktober werd kort aandacht geschonken aan de overeenkomsten tussen je karakter en de inrichting van je huis. Een quote van interieurdesigner Christien Starkenburg sprong daaruit:

Laat je interieur een afspiegeling zijn van je karakter, geen anonieme toonzaal. Als je een lezer bent, laat dan je boekenkast staan.

Dit klinkt ons als muziek in de oren. Want hier zijn wij al langere tijd van overtuigd. Een huis, de inrichting en de omgeving zeggen iets over wie de bewoner is, zijn persoonlijkheid. En andersom is dat ook belangrijk bij een zoektocht naar het ideale huis.

Big Five

De theorie van de Big Five persoonlijkheidsdimensies is een methode om het karakter van iemand te beschrijven. Voor elke dimensie wordt daarbij aangegeven in welke mate deze op de persoon van toepassing is. De vijf dimensies geven een indicatie voor de mate van;

  1. Openstaan voor nieuwe ervaringen;
  2. Nauwgezetheid;
  3. Extraversie;
  4. Vriendelijkheid;
  5. Emotionele stabiliteit.

Productpersoonlijkheid

Er komt steeds meer onderzoek beschikbaar dat aantoont dat ook producten een karakter, een persoonlijkheid, hebben. Pascalle Govers zegt in haar proefschrift (Technische Universiteit Delft, 2004) het volgende over productpersoonlijkheid:

…. It turns out that product personality has a positive influence on consumer preference. People prefer products that are similar to themselves and that allow them to express their self-concept. Therefore it is apparent that if companies design product variants according to pre-determined personality that matches the personality characteristics share by the members of their target group, then they can create preference, stimulate satisfaction and encourage product attachment …

Huizen hebben dus ook een persoonlijkheid. Door zowel het persoonsprofiel als het huisprofiel te bepalen en deze twee te vergelijken kan een goede inschatting gemaakt worden van hoe goed een huis op de lange termijn bij een persoon past. Met de huidige Casami Engine zijn we hiertoe in staat.